سلیمانی

چـُــــرو : شکوفه، جوانه ی درخت
تماس با ما نویسنده (های) وبلاگ سلیمانی
آرشیو وبلاگ
      چـــــــــــــرو (نرم افزار ادبیا ت فارسی)
تغییر آدرس نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩٤/٦/٥

کاربر گرامی از این پس ما را در آدرس زیر دنبال کنید

http://chroweb.ir

  نظرات ()
نسخه اولیه چرو نهم نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩٤/٥/۱

با سلام خدمت همه ی کاربران گرامی چرو

نسخه ی اولیه چرو نهم  جهت بررسی و اعلام نظر کاربران جهت دانلود در اختیار کاربران عزیز قرار می گیرد . یک فایل اجرایی با حجم 12 مگا بایت ، منتظر نظرات شما عزیزان هستیم

کل نرم افزار به صورت یک فایل اجرایی بسیار کم حجم خواهد بود ( اجرا بر روی لوح فشرده )

با توجه به احتمال تغییرات کتاب درسی فعلاً از قرار دادن دروس معذوریم

توضیحات دانش های زبانی و ادبی به زودی در محتوا قرار می گیرد

در منو ها تغییراتی در حال اعمال است

بخش آزمون به صورت های موضوعی ، فصل ها دسته بندی می شود

با تشکر / چرو

دانلود نسخه اولیه

  نظرات ()
نرم افزار فارسی نهم نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩٤/٤/۱٥

چرو نهم ...

  نظرات ()
سؤالات جدید ادبیات هشتم نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩۳/۱٢/۱۱

 

با توجه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید.

 

1- دربیت 5 آن مبارز به چه کسی اشاره دارد ؟

     الف) حضرت علی       ب) جنگجوی دشمن         ج) هر کسی که آن مبارزه را می دید           د) کسی که سرگشته و آشفته شده بود

2- در بیت 6 افگندی به چه اشاره می کند ؟       الف) مبارز دشمن          ب)  سر دشمن          ج) شمشیر           د) زمین زدن

3- در بیت 7 کلمه ی «پی» به چه معنی است ؟           الف)  رگ پا           ب) رد پا           ج)  به دلیل               د) به خاطر

4- در بیت  8  چه چیز مبیّن و دلیل  دین اسلام است ؟        الف) شیر حق          ب) گواهی            ج) رفتار            د) شیر هوا و هوس نبودن

5- در بیت 5 کدام کلمه مسند است ؟

   الف)  حیران         ب)   مبارز         ج)  عفو          د) بی محل

6- در بیت 5 چند وابسته پیشین وجود دارد ؟

   الف)  یک           ب )   دو                ج )  سه                 د )   چهار

7- در عبارت :« گفت :درمی دارم به خز فروشان می­شوم تا خزی خرم». «می شوم»  با کدام گزینه هم معنی است؟

  الف)  هـرچـنـد کـه عطارم لیکن به مجاز است این                  

    بــی عـطـر سـر زلـفـش عـطـار نـخـواهـم شـد

 ب )   گـر هـمـه بـدر شـوی بـا تـو نـخـواهم شد دوست        

   ور هــمــه صـدر شـوی بـا تـو نـخـواهـم شـد یـار   

 ج )    خـود نـمـی دانـم چـه دارم جـسـت و جـو                      

       ســخــت حـیـران مـی شـوم در کـار خـود    

 د )   گـل عـزیـز اسـت غـنـیـمـت شمریدش صحبت              

       کـه بـه باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

8- در کدام گزینه کنایه به کار نرفته است؟

الف)  هــمــی طــبــل زند بـه زیـر گـلـیـم         

  ب )  پـای کـش در گـلـیم گوشه ی خویش

ج)  بــا گــلــیــمـی اتـاق زیـنـت داشـت               

د) بـس آدمـی کـه دریـن مـلـک نقش دیوارند

9- کلمه ی «دولت » در کدام گزینه در معنای امروزی به کار رفته است؟

الف) خار بر پشت، زنی زین سان گام                             

   دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟

ب)در لــبــاس فــقــر کــار اهــل دولــت مـی ‌کــنـم

ج) غـیر عـــمـــال دولـــت و تـــجــار                        

 بــاقی خــلــق در شـکـنـجـه دچـار

د) جـــوانـــی بـــود و عــیــش و شــادمــانــی                    

خــــوشـــا آن دولـــت و آن کـــامـــرانـــی

10 -در کدام گزینه « چند » صفت پرسشی است ؟

الف)          تـا چـنـد زنـم بـروی دریـاها خشت                       

ب)          چـنـد خـواهـی روی پـنـهـان داشتن

ج)          چــنــد روزی بــه خــلــوتــش بــنـشـانـد              

     د)          گفت عمرت چند سال است ای پسر

11- در کدام گزینه «کدام» صفت پرسشی است ؟

الف)      قـرار چـیـسـت صـبوری کدام و خواب کجا           

    ب)       کــدام در بــزنــم چــاره از کــجــا جـویـم

ج)          پـرسـیـد کـسـی کـه ره کـدامست                         

    د)          بـزرگـان کـدام انـد و سـالـار کـیست

12 -در بیت : «همچو ماهی که فتد زآب برون آل نبی        می­تپیدی دلشان سوخته در بر تشنه» فعل ها به ترتیب چه زمان و شخصی را نشان می­دهند؟

الف) ماضی ساده سوم مفرد، ماضی استمراری سوم مفرد                    

 ب) مضارع سوم مفرد، مضارع سوم  مفرد                                                                     

ج) ماضی ساده سوم مفرد، مضارع اخباری دوم مفرد                          

د) مضارع دوم مفرد، ماضی استمراری سوم مفرد

13- در بیت : « خشک گردید هم از دود دل و دیده دوات                  خامه با سوز رقم کرد به دفتر، تشنه » کدام کلمه به ترتیب «نهاد»  و «مفعول» است؟

الف) دوات، دفتر          ب) خامه، دفتر            ج) خشک، خامه              د) خامه، تشنه

14- در بیت :«  بـیـا کـه قـصـر امـل سـخـت سـسـت بـنیاد است            بــیــار بــاده کــه بــنــیــاد عــمـر بـر بـاد اسـت » چند جناس ناقص وجود دارد ؟

الف ) یک       ب) دو       ج ) سه             د) چهار

15- در بیت :« ســعــدیـا گـر بـکـنـد سـیـل فـنـا خـانـه­ی عـمـر             دل قـوی دار کـه بـنـیـاد بـقـا مـحـکـم ازو است » چند تشبیه وجود دارد؟

    الف ) یک           ب) دو            ج ) سه             د) چهار

16- در بیت :« بـرقـی کـه سـوخت کشت فروغی به یک فروغ               کــمــتـر ز نـور مـوسـی و نـار خـلـیـل نـیـسـت » چند تلمیح وجود دارد؟

الف ) یک           ب) دو            ج ) سه             د) چهار

17- در کدام گزینه صفت مفعولی دارد ؟

الف )خفته، خفته را کی کند بیدار؟                

  ب) ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

ج)          مــجــنـون غـریـب  و دل شـکـسـتـه             

  د) جــانــا دل شـکـسـتـه سـعـدی نـگـاه دار

18- کلمه کدام گزینه با واژه ی « اتحاد» هم خانواده نیست .

الف- وحدت                     ب- واحد                      ج- متّحده                د- تحدید

 

          نظریادتون نره

  نظرات ()
نمونه سوال ادبیات هشتم نوبت دی ماه نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩۳/۱٠/٦

 

 1. در عبارت : « مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت که دوا کن بیطار از آنچه در چشم چارپایان می کرد  در دیده او کشید و کور شد.»

   1. کدام مصدر، فعل آن در جمله به کار نرفته است؟ 5/.    خواستنœ           کشیدن œ            شدن œ      مداواکردن œ

   2. کدام کلمه متمم نیست ؟   5/.                                    دیده œ               دوا œ             آنچهœ             چشم œ

   3. عبارت چند جمله است؟    5/.                                      سه œ             چهار œ             پنج œ             شش œ 

 1. در بیت :« برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه            ابر از هجر که می گرید بدین سان زارزار »

   1. یک آرایه ی  تکرار را بیابید. 5/.

   2. یک  آرایه ی تشخیص را بیابید. 5/.

   3. چه کلماتی با هم مراعات نظیر می سازند؟ 5/.

 1. معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را بنویسید( 6 نمره )

به درگاه لطف و بزرگیش بر                     بزرگان نهاده بزرگی زسر

اصل در خوردن، آن است که لقمۀ حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل گردد.

مرد گفت :«خداوندش را بگوی که گرگ ببرد». چوپان گفت : «به خدای چه بگویم» ؟!

در دولت به رخم بگشادی      تاج عزّت به سرم بنهادی

به حهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست                        عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

زنهار مگو سخن به جز راست            هرچند که تو را در آن ضررهاست

 1. با توجه به عبارات زیر لغات داده شده را معنی کنید. 2 نمره

  در دل تو بغض و حسد مسلمانان نباشد.        بغض:

  تو دعوی دانایی می کردی                       دعوی:

  سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی                فرّ:

  دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد          انیس:

 2. با توجّه به متن زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید. 4 نمره

                                                                   حکایت ( از گلستان سعدی )

              مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت که دوا کن بیطار از آنچه در چشم چارپایان می کرد  در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند. گفت براو هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی. مقصود ازین سخن آنست تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آنکه ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفّت رای منسوب گردد.  ( خفّت : سبکی ،پستی )       

  نـدهـد هـوشـمـنـد روشـن راى           بـه فـرومـایـه کـارهـاى خـطـیـر    ( خطیر : مهم )

  بوریا باف اگر چه بافنده است           نــبــرنــدش بـه کـارگـاه حـریـر ( حریر : پارچه ابریشمی )

  الف- چرا کار مرد بیمار نادرست بود؟

  ب- در نهایت قاضی چه حکمی داد و دلیلش برای این رأی چه بود؟

  ج- باتوجّه به متن کارها چگونه باید به دیگران واگذار کنیم.

  د- هدف نویسنده ار بیان این حکایت چه بوده است؟

 3. درک و دریافت خود را از مصراع: «نام او نور و نشانش روشنی» بنویسید.

 4. با توجّه به بیت : « بود امّا در میان ما نبود          مهربان و ساده و زیبا نبود» شاعر چه تصوّری از خدا داشت؟

 5. با توجّه به بیت:« لنگ لنگان قدمی بر می داشت              هر قدم دانه ی شکری می کاشت» چرا شاعر شکر گزاری را به کاشتن دانه تشبیه کرده است؟

 6. چهار بیت از شعری را که حفظ کرده اید، بنویسد.( ترتیب ابیات اهمیّتی ندارد )

  نظرات ()
سؤال فصل 1 و 2 ادبیات هشتم نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩۳/۸/۳٠

1-در بیت:«    پرستار امرش  همه چیز و کس           بنی آدم و مرغ و مور و مگس»  به کدام مورد اشاره نشده است ؟

فرمان خداوند  œ        پرستاری کردن   œ         همه ی موجودات  œ     درختان و گیاهان  œ

2-دربیت : « خداوند بخشنده ی دستگیر              کریم خطا بخش پوزش پذیر » کدام صفت خداوند را بیان نکرده است؟

صفات جلال خداوند  œ        صفات جمال خداوند œ        توّاب بودن خداوند  œ         بخشنده بودن خداوند  œ

3-دربیت : گلستان کند آتشی بر خلیل          گروهی بر آتش برد ز آب نیل » کدام آرایه ی ادبی دیده نمی شود ؟

تلمیح  œ            تضاد œ            تشبیه   œ         کنایه

4-œدربیت  : «عادت او نیست خشم و دشمنی     نام او نور و نشانش روشنی »   کدام کلمه نمی تواند نهاد باشد ؟

عادت  œ          خشم œ            نام œ                 نشان œ

5-در فعل : «دارد می نویسد» به ترتیب مصدر، بن مضارع وشناسه کدام است؟

داشتن – دار – د œ              نوشتن – نویس – د œ          داشتن – نویس – شناسه ندارد œ         نوشتن – دار – شناسه نداردœ

6-با توجّه به بیت : « عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند            چون بر آید این همه گل های نغز کامکار» کدام کلمه نادرست معنی شده است ؟

حیران : سرگشته  œ              نژند : سرد وبی روح  œ                   چون : وقتی که  œ               کامکار : سرخ و لطیف  œ

7-با توجه به بیت :« بــســاطـی سـبـز چـون جـان خـردمـنـد          هــوائــی مــعــتــدل چـون مـهـر فـرزنـد » کدام گزینه نادرست است؟

بساط و هوا مشبّه هستند œ                 جان خردمند مشبّهٌ به است  œ         مهر فرزند وجه شبه است  œ        سبز وجه شبه است  œ

8-در بیت :«  بود اما در میان ما نبود           مهربان و ساده و زیبا نبود »چند فعل اسنادی( ربطی) وجود دارد؟

یک فعل اسنادی œ                      دو فعل اسنادی œ                   سه فعل اسنادی    œ               چهار فعل اسنادی  œ

9-با توجه به بیت : « به نام خدایی که جان آفرید           سخن گفتن اندر زبان آفرید » کدام کلمه ها مفعول هستند؟

جان ، زبان œ            خدا ، زبان  œ        سخن گفتن ، زبان  œ          جان ، سخن گفتن  œ

10-در جمله ی : « باری به گرانی دماوند که هر پشت را خُرد می کند »  واژه ی گرانی با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟

ســـرنـــگـــون انـــدررود در آب شـــور                           هــر کــه چــون لـنـگـر گـرانـی مـی‌کـنـد   œ

نـــدیـــدم در تـــو بـــوی مـــهـــربـــانـــی               بـــجـــز گـــردن کـــشـــی و دل گـــرانــی   œ

غــنــی تـا نـشـیـنـد بـه کـاشـانـه اش                                      مـتـاعـی گـرانـی اسـت در خـانه اش   œ

ســود گــرت هــســت گــرانــی مــکـن                            خــیــره ســری بـا دل و جـانـی مـکـن      œ

11-نشانه ی « ان »  در واژه ی :« رادان » با کدام گزینه یکسان است ؟

کوهان   œ                  نیاکان  œ              بوستان   œ               بهاران   œ

12-در بیت : «سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه  را            اجتماع دوستان یکدلم آمد  به یاد »  کدام گزینه نمی تواند از اجزای تشبیه باشد ؟

برگ های غنچه  œ        سر به هم بر آورده œ           اجتماع دوستان œ               به یاد آمدن  œ

13-مترادف واژگان « نعره، بهت،  نغز» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

صدای آهنگین،تصویر،شگفت زده، خوش   œ

فریاد، شگفتی،زیبا   œ

فریاد، حیرت ،دلکش   œ

صدا، متحیر شدن،پیچیده   œ

14-مفهوم «کیست آن صورتگرماهرکه بی تقلیدغیر                 این همه صورت بردبرصفحه ی هستی به کار؟» در کدام گزینه به طور دقیق آمده است؟

عقل انسان هااز دیدن صفحه ی هستی حیران می شود  œ 

خداوند بزرگ ترین نقاش طبیعت است   œ

این همه شکل های زیبا ازکجاآشکارشده است؟   œ

درفصل بهار صفحه ی هستی مانند نقاشی می شود   œ

املای کدام گزینه با توجه به معنا غلط است؟   œ

متّفق:هم فکر  œ               بوریا:حصیر  œ              تماصیل:تصویرها   œ                محال:غیرممکن   œ  

15-کدام گزینه با بیت : « دوستی از من به من نزدیکتر           از رگ گردن به من نزدیکتر » ارتباط معنایی ندارد؟

هیچ نتوانم سر از فرمان او برتافتن                                 کز رگ گردن به خود نزیکتر می یابمش  œ

اگر چه از رگ گردن تویی نزدیکتر با من                          تو را هر لحظه در جایی منِ سر در هوا جویم  œ

تسلیم شو وگر نه برای سبک سران                                تابیده اند از رگ گردن طناب ها  œ

اگر چه از رگ گردن به بنده نزدیک است                        خدای دور بود از برِ خدا دوران   œ

16در کدام گزینه همه ی لغات درست معنی شده اند؟

مریدان : رهبران ، ارشاد : بزرگ کردن،  مستمعان :شنوندگان  œ

دعوی : ادّعا ،  بغض: کینه،  معترف: اقرار کننده  œ

حصار: محدوده، غفلت : نادانی،  فضایل: برتری ها  œ

به غلط نیفتم: دچار اشتباه نشوم، زنهار: مبادا،  تأمّل: تحمّل  œ

  نظرات ()
تخفیف ویژه نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩۳/٧/٢۳

ضمن تشکر از استقبال گرم دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز از نرم افزار چرو 7 و 8 ، به استحضار می رساند در جهت تسهیل دسترسی کاربران به نرم افزار ، گروه نرم افزاری چرو برای مدارسی که به صورت جمعی اقدام به خرید نمایند تخفیف 20 درصدی همراه با ارسال رایگان را در نظر گرفته است؛ از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید.

  نظرات ()
رفع اشکال چرو 7 نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩۳/٧/۱٦

 ضمن عذر خواهی از تعدادی از کاربران گرامی درخصوص چرو 7 به استحضار می رساند در صورت مواجه شدن با خطای ( در ارتباط با پایگاه داده مشکلی به وجود آمده است ) فایل زیر را دانلود و اجرا نمایید تا مشکل بر طرف گردد.

 دریافت فایل

  نظرات ()
آموزش فعال سازی نرم افزار چرو نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩۳/٧/۱۳

کاربر گرامی پس از نصب نرم افزار چرو  باید  به شکل زیر نرم افزار چرو را فعال کنید.

1-  سریال همراه نرم افزار  را در قسمت مربوطه وارد کنید.

2-  دکمه تولید سریال سیستم را بزنید .

3- سریال سیستم را بدون اشتباه و همراه با خط فاصله به شماره سامانه داده شده با تلفن همراه پیامک کنید.

4- پس از دریافت کد فعال سازی از طریق سامانه پیام کوتاه  کد فعال سازی را در قسمت مربوطه وارد کنید و دکمه فعال سازی را بزنید.

 در لینک زیر طریقه فعال سازی نرم افزار آموزش داده شده است.

         نمایش  فیلم فعال سازی

  نظرات ()
تحلیل درس ستایش ادبیات فارسی هشتم با استفاده از چرو 8 نویسنده: سلیمانی - ۱۳٩۳/٦/٢٦

قالب شعر مثنوی است

بیت 1 - خداوند به انسان توانایی سخن گفتن داد تا با زبانش بادیگران ارتباط برقرار کند

بیت 1 تا 4 سوره ی الرّحمان اشاره دارد

الرّحمان علّم القرآن خلق الانسان علّمه البیان / بیت سه جمله است

بیت 2 - به ترتیب صفات خداوند را بیان کرده است

رحمان، معین، کریم :بخشنده ، بزرگوار ، جوانمرد،غفور، توّاب: بسیار توبه پذیرنده

بیت 3 – پرستار : در اینجا به معنی به جا آورنده و انجام دهنده است / پرستار :پرستنده ، مطیع

همه ی موجودات عالم فرمان خداوند را به جا می آورند

بیت 4 - اقبال و خوشبختی / تشبیه خوشبختی به تاج پادشاهی

مرا عات نظیر در کلمات : تاج ، سر / تخت ، تاج

اراده ی خداوند است که یکی را خوشبخت می کند و دیگری را از اوج قدرت و توانایی به زیر می کشد. اشاره به آیه ی 25 سوره ی آل عمران : تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء ( پادشاهی را به هر که خواهی می بخشی و پادشاهی را از هر که خواهی می گیری)

در مصرا ع اوّل یکی مضاف الیه است ( بر سر یکی )  و در مصراع دوم مفعول

بیت 5 - اشاره به داستان حضرت ابراهیم و نجات او از  آتش نمرود ( آیه 68 سوره انبیا )

اشاره به داستان حضرت موسی و گذشتن از آب نیل و داستان غرق شدن فرعونیان که مستقیماٌ وارد جهنّم شدند

بر آتش بردن کنایه از به جهنم رساندن است

آب و آتش تضاد است

بیت 6 - بزرگی زسر نهادن کنایه از فروتنی و تواضع کردن است

تکرار زیبا در کلمه بزرگ و در معانی مختلف

بزرگان به درگاه بزرگی و جلال خداوند غرور و تکبّر را از سر بیرون کرده اند و در برابرش سر تعظیم را فرود آورده اند

بر در گاه لطف و .....

در نثر قدیم گاهی متمم در بین دو حرف اضافه قرار می گرفت که حرف اضافه ی دوم معنی به جمله می افزاید / به دریا در منافع بی شمار است : در دریا ......

بیت 7 – متّفق : هم صدا /کنه : ذات وجودی، اصل و حقیقت

همه ی دنیا و موجودات آن بر خداوندی خداوند معترف  و هم صدا و هم عقیده هستند کسی نیست که بتواند ماهیت ذات خداوندی را دریابد / فرو ماندن : کنایه از ناتوان شدن

بیت 8 – جلال : شکوه و بزرگی/ صفات جلالیه خداوند که بر قدر ت و توانایی و قهر وغضب خداوند تکیه دارد

جمال : زیبایی، صفات جمالیه خداوند که بر لطف و مهربانی خداوند تکیه دارد

انسان قادر نیست صفا ت جمال و جلال خداوند را  درک کند و به شناخت واقعی خداوند دست یابد

بیت 9 – آیینه ی دل : تشبیه دل به آینه (اضافه تشبیهی)

اگر به دلت خوب بنگری به تدریج درونت را صفا خواهی داد و خداوند را در دلت خواهی یافت

بیت 10 - مُحال : ناممکن / مَحال : جمع محل ، مکان ها / مِحال : حیله ها و فریب ها

سعدی ، اگر می خواهی راه خدا شناسی و عرفان  را بیاموزی غیر ممکن است که بجز پیروی از رفتار حضرت محمد(ص) این راه را طی کنی

 

غرض نقشی است کز ما باز ماند        که هستی را نمی بینم بقایی

مگر صاحبدلی روزی به رحمت        کند در کار درویشان دعایی

 

                                      نقدی کنید ، نظری بدهید

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر تغییر آدرس نسخه اولیه چرو نهم نرم افزار فارسی نهم سؤالات جدید ادبیات هشتم نمونه سوال ادبیات هشتم نوبت دی ماه سؤال فصل 1 و 2 ادبیات هشتم تخفیف ویژه رفع اشکال چرو 7 آموزش فعال سازی نرم افزار چرو تحلیل درس ستایش ادبیات فارسی هشتم با استفاده از چرو 8

فرم تماس