آموزش فعال سازی نرم افزار چرو

کاربر گرامی پس از نصب نرم افزار چرو  باید  به شکل زیر نرم افزار چرو را فعال کنید.

1-  سریال همراه نرم افزار  را در قسمت مربوطه وارد کنید.

2-  دکمه تولید سریال سیستم را بزنید .

3- سریال سیستم را بدون اشتباه و همراه با خط فاصله به شماره سامانه داده شده با تلفن همراه پیامک کنید.

4- پس از دریافت کد فعال سازی از طریق سامانه پیام کوتاه  کد فعال سازی را در قسمت مربوطه وارد کنید و دکمه فعال سازی را بزنید.

 در لینک زیر طریقه فعال سازی نرم افزار آموزش داده شده است.

         نمایش  فیلم فعال سازی

/ 0 نظر / 47 بازدید